A.N. van Impelen sloopt erf verhardingen en mestopslag
maandag 04 maart 2013 00:00

In opdracht van Veehouderij Oskam te Bunnik zijn wij gestart met het slopen van de erf verhardingen en de bestaande mestopslag. Dit is nodig voor de bouw van een nieuwe ligboxenstal op de huidige bouwkavel. Hiervoor hebben wij ingezet onze 15 ton rupsgraafmachine met de Atlas Copco MB750 DP sloophamer. Deze werkzaamheden zijn voorspoedig verlopen.

Na het opschonen van het bouwblok is er gestart met het ontgraven van de bouwput. Tijdens deze werkzaamheden is er gegraven onder toeziend oog van de Archeologische dienst. Tijdens de graafwerkzaamheden zijn er een kleine bijzonderheden gevonden en gelijk in kaart en veiligheid gebracht.

De vrijgekomen grond is verwerkt op diverse locaties op de landerijen van de veehouder. Het vrijkomend zand wordt opgeslagen voor de verdere bouwwerkzaamheden.

 

Herenstraat 44 | 3985 RW Werkhoven | Telefoon: 0343-551200 | Fax: 0343-552114 | E-mail: info@anvanimpelen.nl